Delägarföretag

I dag består Örnfrakt av 70 delägarföretag som år 2019 omsatte 750 mkr, fördelat på omkring 400 fordon sysselsatta i transport- och maskinverksamhet.

AO Bulk AB

Skicka e-post
Tel: 0660-13002

Iljjer Frakt AB

Skicka e-post
Tel: 0660-26 03 84

Kenneth Nelsons Åkeri AB

Skicka e-post
Tel: 0660-37 55 81

Lady Truck AB

Skicka e-post
Tel:
070-348 47 07

Lindgren, Per

Skicka e-post
Tel: 0660-37 01 47

Mahlerline AB

Skicka e-post
Tel: 070-3107203

Persson Andreas

Skicka e-post
Tel: 070-514 28 68

Sahlins Åkeri

Skicka e-post
Tel: 070-675 77 09

TLS AB

Skicka e-post
Tel: 060-538638

Tunafrakt AB

Skicka e-post
Tel: 070-332 44 00

Westmans Åkeri AB

Skicka e-post
Tel: 0660-702 84