Industri- och skogs­transporter

Vår geografiska närhet till och nära samarbeten med skogsindustrin under många år innebär att vi kan leverera transporttjänster till samtliga delar av skogsindustrins processer.

ADR-transporter

Från råvara till färdig produkt. Vi hanterar även petroleumtransporter för hela norra Norrland.