Logistik

Logistik

Våra fjärrbilar förser våra kunder med allt från livsmedel och industri­produkter till annat som håller såväl människor som företag igång.

Parti eller styckegods – vi har fordon för alla typer av uppdrag. Vi kör daglig linjetrafik med utgångspunkt från mellersta Norrland mot orter i Syd- och Mellansverige.

Utöver detta utgör beställningstrafik med hel- eller dellaster av exempelvis sågade trävaror eller andra typer trävaror en omfattande del av verksamheten. Våra väl tilltagna resurser gör oss väl förberedde för såväl stora som små uppdrag i fjärrtrafik.