Logistik

Logistik

Våra fjärr- och specialbilar förser våra kunder med allt från livsmedel och industri­produkter till byggelement och annat som håller såväl människor som företag igång.

Specialtransporter, Parti eller styckegods – vi har fordon för alla typer av uppdrag. Vi kör daglig linjetrafik med utgångspunkt från mellersta Norrland mot orter i Syd- och Mellansverige. Våra öppna ekipage för specialtransporter trafikerar hela Norden.

Utöver detta utgör beställningstrafik med hel- eller dellaster av exempelvis sågade trävaror eller andra typer trävaror en omfattande del av verksamheten. Våra väl tilltagna resurser gör oss väl förberedde för såväl stora som små uppdrag inom både specialtransporter samt fjärrtrafik.