Styrelsen

Kontaktpersoner

Gustav Häggström

Ordförande

Tomas Nilsson

Vice ordförande

Ulf Tjernström

Ledamot

Håkan Moström

Ledamot

Göran Grundberg

Ledamot

Anders Sellgren

Suppleant

Kristina Svedberg

Suppleant