Om Örnfrakt

Trygghet, engagemang och utveckling!

Örnfrakt grundades år 1942 av ett antal fristående åkeriföretagare i Örnsköldsviks­regionen. Likt flertalet av landets lastbilcentraler bildades Örnfrakt efter påbud från statsmakterna som krävde en samordning av lastbilstrafiken. Samordningen skulle göra det möjligt att effektivare utnyttja fordon och förnödenheter som det under krigstid rådde brist på. Omsättningen det första året uppgick till 212 000 kr fördelat på 69 medlemmar och 84 fordon.

Lastbilscentral

Grundtanken att samordna resurser lever fortfarande kvar. I dag består Örnfrakt av 80 delägarföretag som år 2019 omsatte 750 mkr, fördelat på omkring 400 fordon sysselsatta i transport- och maskinverksamhet.

Från att ha varit ett lokalt inriktat transportföretag med basen inom anläggningsområdet har vi utvecklats till ett modernt och effektivt transportföretag med uppdrag över hela landet. Med den bredd och kompetens som finns i vår organisation har vi möjlighet att ge våra kunder kvalificerad service inom hela logistikområdet.

Väl genomförda uppdrag och ett trevligt och engagerat bemötande har skapat vår position som ett ledande tjänsteföretag inom de branscher vi verkar.

Välkommen att kontakta oss med en förfrågan kring ditt nästa uppdrag!