Finansiell information

Örnfrakts roll är att förmedla uppdrag och bedriva affärsutveckling för de 95 åkerier och maskinentreprenörer som tillsammans äger oss. Vi erbjuder därför beställnings-, administrations- och utbildningsrutiner som gör oss konkurrenskraftiga samt svarar för en mängd stödfunktioner. Detta arbete har varit framgångsrikt, vilket visas av att vår omsättning stadigt ökat under en följd av år till 733 mkr år 2014.

Tillsammans är vi starka

Trygghet är viktigt för oss i föreningen.

Som förening är vi starka, då vi har många tjänsteleverantörer att välja mellan. Samtidigt erbjuder vi en stor trygghet för de enskilda delägarna. Vi kalkylerar eller samverkar kring anbud, och fungerar som ekonomisk garant både mot våra kunder och leverantörer/delägare. Vi slutför alltid det vi åtagit oss, och vår målsättning är att du skall bli helt nöjd!

Vår koncern består av moderföreningen Örnfrakt Ekonomisk förening med dotterbolagen Nordinator HB samt Örnfrakt AB.

Mer detaljer hittar du i vår årsredovisning, som du hittar i vår dokumentbank >.