Kvalitet & Miljö

Trafiksäkerhet, kvalitet och miljö

Vi har därför tagit fram certifierade metoder som utgör en fast grund i vårt dagliga arbete – som innebär att leverera högsta möjliga kvalitet på våra tjänster, med trafiksäkerhet och miljö i fokus.

En verksamhet som vår är till sin natur miljöpåverkande. Vi måste därför minimera denna påverkan och vårt agerande skall präglas av att ta ansvar i detta avseende.

Certifikat

Vi är certifierade med ISO9001 och ISO14001, läs mer om ISO-certifiering här >

Fair Transport

Örnfrakt är hållbarhetscertifierade enligt Fair Transports kvalitetskriterier för att säkerställa att våra transporter sker ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart. Läs mer här > 

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY

Örnfrakt är anslutna till Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY för att kunna säkerställa att vi uppfyller de lagenliga kraven.