Örnfrakt Profilshop

Grundtanken att samordna resurser lever fortfarande kvar. I dag består Örnfrakt av 70 delägarföretag som år 2019 omsatte 750 mkr, fördelat på omkring 400 fordon sysselsatta i transport- och maskinverksamhet.