Pressmeddelande:

Örnfrakt säljer betongsegmentet i Gidmarks Grus och Betong AB

Örnfrakt har sålt sitt betongsegment i Gidmarks Grus och Betong till den starka aktören Byggbetong John Dahlgren AB i Skellefteå. I förra veckan skrevs avtalet under och den första april sker övertagandet av de två verksamheterna i Idbyn, utanför Ö-vik och Stöcksjö, utanför Umeå.
– Affären är en god investering för framtiden. Nu kan vi fokusera på grus och berg och utveckla vår affär, säger Örnfrakts vd Tina Bostedt.

Från vänster: Byggbetongs vd Håkan Dahlgren, Örnfrakts styrelseordförande Gustav Häggström och Örnfrakts vd Tina Bostedt.

Gidmarks Grus & Betong ingår i Örnfrakt som är ett av Norrlands största distributions- och transportföretag. Den ekonomiska föreningen har en total omsättning på 785 miljoner kronor fördelat på 80 delägare och över 400 fordon.

– Vi står inför ett vägskäl och det är dags att välja riktning. Vi har valt att sälja vårt betongsegment till Byggbetong som är en stark aktör och som kan utveckla verksamheten vidare. Vi har dessutom ett gott samarbete sedan tidigare och en rad gemensamma kunder, säger Gustav Häggström, styrelseordförande i Örnfrakt.

I samband med affären har ett långsiktigt avtal tecknats med Byggbetong som gäller ballast och transporter.

– Byggbetong har en aktiv försäljningsorganisation och stor kunskap om marknaden och vi räknar med att se en ökning av betong i Örnsköldsvik och Umeå. Detta kommer att leda till ökad sysselsättning för våra medlemmar, vi ser därför affären som en win-win för samtliga parter, säger Tina Bostedt.

Örnfrakt förvärvade Gidmarks Grus och Betong 2016. Sedan dess har en rad lyckosamma projekt genomförts, sett ur ett produktions- och leveransperspektiv och alltid med hög kvalitet och kunden i fokus.

Dessa projekt synliggjorde Gidmarks Grus och Betong på marknaden, vilket ledde till att diskussioner påbörjades med Byggbetong.

– Vi har nått så långt vi kan på betongsidan med de resurser vi har, säger Tina Bostedt. Försäljningen frigör medel för kommande satsningar, som gynnar både föreningen och enskilda medlemmar. Det känns tryggt att lämna över anläggningarna till en part med en stabil och sund företagskultur, med långsiktiga relationer i fokus. Nu skapar vi möjligheter till att satsa för framtiden och renodla vår verksamhet, avslutar Tina Bostedt.

Foto: Patrick Trägårdh